Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

      Na prośbę Ministerstwa Środowiska (pismo znak: DLP-I.062.3.2016.EL z dnia 20.06.2016r.), informujemy, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 -2020, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

      Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

        W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom prowadzącym wyżej wymienione prace, wstępu na teren lasów w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-31 11:25:07, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)