Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 6 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, w dniach 12 września – 12 października 2016 roku trwały konsultacje Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin. Informacja o ich przeprowadzeniu została umieszczona na stronie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Interesariusze Programu mieli możliwość przeanalizowania przedstawionych treści i zgłaszania swoich uwag zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przez cały okres trwania konsultacji osoby zainteresowane miały wgląd do dokumentu.

W ramach konsultacji społecznych wpłynął projekt dotyczący Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie, jednak decyzją Władz Gminy nie został on dołączony do Programu.

Nie zgłoszono dodatkowych uwag, dlatego Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016 – 2021 zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Krasocin.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2016-10-18
Data publikacji:
2016-10-18
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 07:58:43, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)