Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym

Zbieranie statystyk

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektówbudowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lubpotrzebami ruchu drogowego

  1. Podstawa prawna.

       o    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

       o    ustawa z dnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r.,poz. 260 ze zm.),

  1. Wymagane dokumenty.

o Wypełnionywniosek

o Plansytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzony w 2 egzemplarzach, znaniesionym przebiegiem sieci lub projektowanego obiektu w pasie drogowym.

o Warunkitechniczne administratora sieci.

DODATKOWO: 

o Pełnomocnictwodo reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 

  1. Opłaty.

Bez opłaty skarbowej.

 

  1. Termin załatwienia sprawy.

Nie później niż wciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągudwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza sięterminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winystrony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  1. Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Gminyw Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

ReferatInwestycji, pok. Nr 17

Tel. 41 3917026w. 122

e-mail:budownictwo@krasocin.com.pl

  1. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta GminyKrasocin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

  1. Pliki do pobrania.

Wniosek.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-03-04
Data publikacji:
2014-03-04
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 12:56:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)