Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

  Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek z określeniem położenia nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny)

Opłata skarbowa

1) od wypisu :

                     a) do 5 stron – 30,- zł,

                     b) powyżej 5 stron – 50,- zł

2) od wyrysu :

                     a) za każda wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą

                       część odpowiadającą stronie  A-4 - 20,- zł

                     b) nie więcej niż 200,- zł,

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania podania  o dokonanie czynności urzędowej), na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Krasocinie                ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin,

BS O/Krasocin 46 8525 0002 0010 0012 0043 0004

Podstawa prawna:

Art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199)

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od złożenia podania

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budownictwa, pokój nr 18  (tel.041 3917026  wew.123)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Wiesława Kowalczyk
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2007-03-22
Data publikacji:
2007-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-07-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)