Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Zbieranie statystyk

Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego  

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

 Art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013r. poz. 267 z późn.  zm.).

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.

 Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budownictwa, pokój nr 18 (tel./41/3917026 wew.123).

Opłata skarbowa:

- 17,- złotych

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania podania  o dokonanie czynności urzędowej), na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Krasocinie                ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin,

BS O/Krasocin 46 8525 0002 0010 0012 0043 0004

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, na postanowienie służy zażalenie do Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty otrzymania. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który je wydał.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Wiesława Kowalczyk
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2007-03-22
Data publikacji:
2007-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)