Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE

Zbieranie statystyk

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ  I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18¹ ust. 1-3 i 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015, poz. 1286)  oraz art. 104 KPA (Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm)

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych
Organ właściwy: Wójt Gminy Krasocin
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin
Referat Spraw Obywatelskich  pokój nr 12
tel. 041 39 17 026 wew. 104
NIP: 656 000 39 88

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Konto: Urząd Gminy w Krasocinie
BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049


PROCEDURA
1. O zezwolenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia - wzór w załączeniu;
Załączniki:   
1) kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenie (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Krasocin),

2) Dowód uiszczenia opłaty za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy 
BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049
przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Krasocinie , ul. Macierzy Szkolnej 1 , 29-105 Krasocin. Referat Spraw Obywatelskich
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

(odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2008-06-12
Data publikacji:
2008-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)