Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

„Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”

Zbieranie statystyk

„Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”

Podstawa prawna: art. 181 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 104 KPA (Dz.U. z 2015r., poz. 1286)

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

„Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”
Organ właściwy: Wójt Gminy Krasocin
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin
Referat Spraw Obywatelskich  pokój nr 12
tel. 041 39 17 026 wew. 104
NIP: 656 000 39 88
Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, al.IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce
Konto: Urząd Gminy w Krasocinie
BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

Zgodnie z art. 18¹ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

· wniosek (do pobrania na dole strony)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

· Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku uzyskania zezwolenia wnoszona jest przed jego wydaniem, proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego. Opłata roczna stanowiąca podstawę do obliczenia opłaty proporcjonalnej wynosi:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

· Opłatę wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego w kasie Urzędu lub na rachunek gminy:

BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

· Wysokość opłaty w kolejnym roku korzystania z zezwolenia zależy od wartości sprzedaży określonego rodzaju alkoholu w roku poprzednim.
Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy składać w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-17
Data publikacji:
2012-12-17
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)