Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Zbieranie statystyk
                                    
  

Nazwa sprawy:

  
  

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  
  

Wymagane  dokumenty:

  
  

  - podanie,
  - dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
  - potwierdzenie zakończenia budowy obiektu budowlanego.

  
  

Sposób załatwienia:

  
  

Zainteresowany   składa podanie oraz inne wymagane dokumenty.

  
  

Termin załatwienia:

  
  

Załatwienie w   terminie 14 dni w formie zawiadomienia (zazwyczaj niezwłocznie).

  
  

Miejsce  załatwienia/
komórka odpowiedzialna:

  
  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. /041/ 391 70 26 w. 115)

  
  

Opłata   skarbowa:

  
  

Brak

  
  

Opłata  administracyjna:

  
  

Brak

  
  

Podstawa   prawna:

  
  

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. - w   sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U z dnia 9 stycznia 2012r., poz. 125)
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 - O opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2006r,   Nr 225, poz. 1635).
  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst   jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)

  
  

Informacje  dodatkowe:

  
  

Brak

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2008-07-15
Data publikacji:
2008-07-15
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 12:56:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)