Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości

Zbieranie statystyk

                                    

  

Nazwa sprawy:

  
  

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości

  
  

Wymagane  dokumenty:

  
  

  - podanie o wszczęcie postępowania rozgraniczającego,
  - dokumenty stwierdzające tytuł prawny nieruchomości,
  - wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego),
  - wskazanie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia granic

  
  

Sposób  załatwienia:

  
  

Zainteresowany składa podanie wraz z niezbędnymi dokumentami, po czym wszczynane jest postępowanie rozgraniczeniowe zakończone wydaniem decyzji.

  
  

Termin

załatwienia:

  
  

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów

  
  

Miejsce  załatwienia/
komórka odpowiedzialna:

  
  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. /041/ 391 70 26 w. 113)

  
  

Opłata skarbowa:

  
  

Brak

  
  

Opłata  administracyjna:

  
  

Brak

  
  

Podstawa

prawna:

  
  

  - Ustawa z   dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:   Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra   Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku - W sprawie   rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

  
  

Informacje  dodatkowe:

  
  

Brak

  
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2008-07-15
Data publikacji:
2008-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)