Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Krasocin, ReferatRolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19, tel. 41 39 17 026, wew. 120

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zezwoleniana uprawę maku lub konopi włóknistych zawierający informacje:

1) imię, nazwisko,określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) siedzibę i adreswnioskodawcy;2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawyoraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej napodstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;3) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomykonopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonymprzed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienieprzestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa wart. 65 Ustawy  z  dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniunarkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./

Opłaty skarbowa

Opłata skarbowa  w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwoleniauiszczona w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Gminy Krasocin, bądźbezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Krasocin - 30852500020010011200430049

 Termin załatwienia

Sprawazałatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dniawpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Tryb odwoławczy

Odwołanie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji zapośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 29 lipca2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t. /

Treść

Podanie o wydaniezezwolenia  na uprawę maku lub konopi włóknistych  zaadresowane doWójta Gminy Krasocin należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocinie Ipiętro pokój nr 8.

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-07
Data publikacji:
2012-12-07
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-24 07:17:32, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)