Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Krasocin, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19, tel. 41 39 17 026, wew. 120

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych zawierający informacje:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 3) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./ 4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./ 5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 Ustawy  z  dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./

Opłaty skarbowa

Opłata skarbowa  w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Gminy Krasocin, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Krasocin -  30852500020010011200430049

  Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t. /

Treść

Podanie o wydanie zezwolenia  na uprawę maku lub konopi włóknistych  zaadresowane do Wójta Gminy Krasocin należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocinie I piętro pokój nr 8.

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-07
Data publikacji:
2012-12-07
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)