Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej

Zbieranie statystyk

Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo – placowej

Archiwum Zakładowe

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105   Krasocin

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

II. Osoba odpowiedzialna:

Renata Łapot

oc@krasocin.com.pl

413917026, wew. 105, pok. 12

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

1) wypełniony wniosek o wydanie kserokopii z dokumentacji  osobowo-płacowej,

2) jeśli formalności będą załatwiane przez osoby trzecie, należy dołączyć również pełnomocnictwo,

3) do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

IV. Opłata:

Wydawane kserokopie z dokumentacji osobowo-płacowej do celów emerytalno-rentowych

 i socjalnych nie podlegają opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. c, f ustawy

 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30dni.

VI. Dodatkowe informacje:

W zasobie Archiwum Zakładowego jest  przechowywana  dokumentacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasocinie. Urząd Gminy w Krasocinie wydaje jedynie uwierzytelnione kserokopie dokumentów osobowo-płacowych.  Jako przechowawca, nie jesteśmy w żaden sposób upoważnieni do merytorycznej oceny dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2018-10-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)