Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej

Zbieranie statystyk

Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo – placowej

 

Archiwum Zakładowe

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105   Krasocin

 

 

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 1635 z późn. zm.).

 

II. Osoba odpowiedzialna:

Renata Łapot

oc@krasocin.com.pl

413917026, wew. 105, pok. 14A

 

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

1) wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia, kserokopii z dokumentacji  osobowo-płacowej,

2) jeśli formalności będą załatwiane przez osoby trzecie, należy dołączyć również pełnomocnictwo,

3) do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

 

IV. Opłata:

Wydawane kserokopie z dokumentacji osobowo-płacowej do celów emerytalno  – rentowych

 i socjalnych nie podlegają opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. c, f ustawy

 z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

 

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30dni.

 

VI. Dodatkowe informacje:

W zasobie Archiwum Zakładowego jest  przechowywana  dokumentacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasocinie. Urząd Gminy Krasocin wydaje jedynie uwierzytelnione kserokopie dokumentów płacowych.  Jako przechowawca nie jesteśmy w żaden sposób upoważnieni do merytorycznej oceny dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2015-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-20 15:56:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)