Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

USC

Zbieranie statystyk

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
- mgr Paweł Włodarski 

Z-ca KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

- mgr Łukasz Karpiński

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek godz. 7.00-18.00        pok.nr 13 

Wtorek godz.7.00-16.00

Środa godz. 7.00-16.00

Czwartek godz.7.00-16.00

Piątek godz.7.00-14.00

 

Telefon (041) 39 17 026 wew 103

Opłatę  skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Krasocinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krasocinie  – Bank Spółdzielczy we Włoszczowie o/Krasocin 30852500020010011200430049

 

UWAGA: OD 1 MARCA 2015 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOT.USC I SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW

Pomocne linki do uzyskania wielu informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw dot. USC :

https://msw.gov.pl/pl

https://obywatel.gov.pl/

http://plid.obywatel.gov.pl/strona-glowna 

 

W najbliższym czasie strona zostanie zaktualizowana o informacje i wzory druków związanych z wejściem w życie nowych przepisów.  

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2003-11-25
Data publikacji:
2003-11-25
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)