Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Informacja dla przedsiebiorcow

Zbieranie statystyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2010 r.  przepisów  ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. , Nr 27, poz.105), rejestracji podlegają:

1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4. gospodarstwa agroturystyczne;
5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
7. sklepy zielarskie;
8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną”.


W w/w przypadkach „podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W/w wnioski o wpis do rejestru zakładów podmioty składają w formie pisemnej do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w terminie co najmniej 14 dni  przed dniem  rozpoczęcia planowanej działalności.
W/w podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są obowiązane w okresie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów.
Wnioski nie są wymagane, jeżeli zakłady te zostały już objęte rejestrami zakładów prowadzonymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Karol Robak
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2010-03-18
Data publikacji:
2010-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)