Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia:

Urząd Gminy w Krasocinie, Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14, tel. 41 3917026 wew. 104

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2007 r, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 Nr 235 poz. 1726 z późn. zm.);

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty:

·        Wniosek (do pobrania na dole strony),

·        Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności (do pobrania na dole strony),

·        Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,

·        Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,

·        Dokument potwierdzający posiadanie pięcioletniej praktyki w wykonywaniu tego transportu lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzającego zdanym egzaminem,

Termin załatwienia sprawy:

Licencje wydawane są w ciągu 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Od   2 – 15 lat 200 zł
Od 15 – 30 lat 250 zł
Od 30 – 50 lat 300 zł

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)