Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Krasocin, Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14, tel. 41 39 17 026, wew. 104

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2007 r, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 Nr 235 poz. 1726 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

·        Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)

Wymagane dokumenty:

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

·        wniosek (do pobrania na dole strony);

·        kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

·        proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

·        schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

·        potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;

·        zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;

·        cennik;

·        wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

·        wniosek (do pobrania na dole strony);

·        kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

·        informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

·        proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

·        schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

·        potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenia wydawane są w ciągu 14 dni


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

1.    dla przewozu regularnego:
do 1 roku – 100 zł.
do 2 lat – 150 zł.
do 3 lat – 200 zł.
do 4 lat – 250 zł.
do 5 lat – 300 zł.

2.    dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)