Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zbieranie statystyk

Urząd Gminy w Krasocinie

Serdecznie Witamy

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasocinie zamieszczono wiadomości dotyczące samorządu i jego funkcjonowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią

 

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026

Fax /041/ 3917010

www: http://www.krasocin.com.pl/

email: gmina@krasocin.com.pl

email: krasocin@eobip.pl

Numer konta bankowego:

BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

 

 

Wykaz telefonów w Urzędzie

Gminy Krasocin do poszczególnych referatów:

Nazwa Referatu

Nr Tel wew

Sekretariat

101

Wójt

102

Urząd Stanu Cywilnego

103

Sprawy Meldunkowe

104

OC, Wojsko

105

Sekretarz Gminy

109

Podatki

114

Gospodarka Nieruchomościami

115

Skarbnik Gminy

116

Księgowość

117

Księgowość Z-Ca

118

Kasa

119

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

120

 Zamówienia Publiczne

121

Budownictwo - Kierownik

122

Zagospodarowanie Przestrzenne

123

Gospodarka Odpadami

124

Przewodniczący RG

125

Biuro Rady Gminy

126

Świadczenia Rodzinne

127

Fundusze Unijne

128

GOPS Księgowość

129

Obsługa Informatyczna

130

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

/41/ 3917316

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

/41/ 3917317

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Paweł Włodarski
Data wytworzenia:
2003-08-03
Data publikacji:
2003-08-03
Data ostatniej zmiany:
2015-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-02-03 12:47:02, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)