Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi

Zbieranie statystyk

Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi

Zbieranie statystyk

Podział nieruchomości

Zbieranie statystyk

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości

Zbieranie statystyk

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-31 11:25:07, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)