Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Formularz zwrotu/odbioru odpadów

Zbieranie statystyk

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:

Zbieranie statystyk

Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zbieranie statystyk

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

Zbieranie statystyk

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zbieranie statystyk

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną

Zbieranie statystyk

Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Zbieranie statystyk

Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 12:29:32, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)