Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000

Zbieranie statystyk

Formularz zwrotu/odbioru odpadów

Zbieranie statystyk

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:

Zbieranie statystyk

Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zbieranie statystyk

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

Zbieranie statystyk

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zbieranie statystyk

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną

Zbieranie statystyk

Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Zbieranie statystyk

Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 12:51:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)