Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Harmonogram wywozu odpadów

Zbieranie statystyk

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zbieranie statystyk

Wzór deklaracji do pobrania

Zbieranie statystyk

Informacje dotyczące wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zbieranie statystyk

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zbieranie statystyk

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-19 15:01:34, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)