Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

tel. 41/3917026 wew.105

Podstawa Prawna:

  • ustawa o zbiórkach publicznych  (Dz. U. z 1933r.      Nr 22, poz.162 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej      ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz  zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r.  Nr 199 poz.1947  ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Opłaty skarbowe:

opłata w wysokości 82 zł 

Termin odpowiedzi:

do 7 dni

 

Tryb Odwoławczy:

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Informacje dodatkowe:


Ubiegający się o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej winien jest przedstawić plan zawierający w szczególności:
• cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
• formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
• termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
• obszar, na którym  zbiórka publiczna ma być prowadzona,
• sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
• liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
• przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj  i wysokość poszczególnych wydatków.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-31 11:25:07, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)