Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Zbieranie statystyk

Miejscezałatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

tel. 41/3917026 wew.105

PodstawaPrawna:

  • ustawa o zbiórkach publicznych  (Dz. U. z 1933r.     Nr 22, poz.162 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej     ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz  zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r.  Nr 199 poz.1947  ze zmianami).

Wymaganedokumenty:

wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzeniezbiórki publicznej.

Opłatyskarbowe:

opłata w wysokości 82 zł 

Terminodpowiedzi:

do 7 dni

 

TrybOdwoławczy:

Odwołanie przysługuje doSamorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Informacjedodatkowe:


Ubiegający się o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznejwinien jest przedstawić plan zawierający w szczególności:
• cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórkipublicznej,
• formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
• termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
• obszar, na którym  zbiórka publiczna ma być prowadzona,
• sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
• liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
• przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj  i wysokośćposzczególnych wydatków.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-19 14:58:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)