Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. „Dostawa tablicy informacyjnej spełniającej wymogi tablicy pamiątkowej zgodnej z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dla Gminy Krasocin”

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. „Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w 2018 roku na przejazdach kolejowo – drogowych wraz ze sprawdzeniem warunków widoczności przejazdu od strony drogi oraz uzupełnienie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy Krasocin”

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 09:05:09, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)