Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 8 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Zbieranie statystyk

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zbieranie statystyk

Informacja

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krasocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr 6 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Krasocinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr 5 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Krasocinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krasocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 84-2014 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów glosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 81-2014 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 1 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-17 14:17:55, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)