Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r.

Zbieranie statystyk

Informacja dla osób wpisanych do spisu wyborców w pierwszym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich dotycząca udziału w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r.

Zbieranie statystyk

Informacja o warunkach udziału w obwodach utworzonych w kraju w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015r

Zbieranie statystyk

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 62-2015 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 61-2015 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wykreślenia osób ze składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zbieranie statystyk

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zbieranie statystyk

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zbieranie statystyk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Zbieranie statystyk

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015R.

Zbieranie statystyk

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-17 14:17:55, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)