Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja Obwodowych Komisji ds. Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zbieranie statystyk

Wykaz członków Obwodowych Komisji ds. Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 109-2015 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum

Zbieranie statystyk

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum  upływa w dniu 7 sierpnia 2015r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Krasocinie w godzinach pracy Urzędu tj. od 700 do 1400.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-05
Data ostatniej zmiany:
2015-08-05

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 6 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zbieranie statystyk

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zbieranie statystyk

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-17 14:17:55, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)