Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin, zarządzonych na dzień 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 19 września 2016 r. o wynikach wyborów uzupelniających do Rady Gminy Krasocin przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

Protokół z wyborów uzupełniających

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr 3 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Krasocinie z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania numeru dla listy kandydata komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 09.08.2016r. w sprawie przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 09.08.2016r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 10.08.2016r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 18 września 2016r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 20 czerwca 2016 r. o wygaśnięciu mandatu radnej do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12

Zbieranie statystyk

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w celu rejestracji kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 18 września 2016r.

Zbieranie statystyk

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin, zarządzonych na dzień 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 55-2016 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 18 września 2016r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 czerwca 2016r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 78-2016 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12.

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 22 czerwca 2016 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin, zarządzonych na dzień 18 września 2016 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-17 14:17:55, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)