Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Kielcach I z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Olesznie o czasie pracy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 23.04.2017r.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w Wyborach Uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 28 marca 2017 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 28 marca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY KRASOCIN W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kielcach I o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasocin, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w celu rejestracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupelniających do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-17 14:17:55, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)