Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krasocin

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krasocin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krasocin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krasocin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krasocin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krasocin

Zbieranie statystyk

Informacja Urzędnika Wyborczego Gm. Krasocin o pełnionych dyżurach

Zbieranie statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 12:55:33, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)