Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec

Zbieranie statystyk

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg gminnych, zatoki autobusowej i skateparku w 2020 r. – nawierzchnie asfaltowe

Zbieranie statystyk

Unieważnienie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. WYSTĘPY

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienie nr 3 do przetargu na zadanie pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWIEC

Zbieranie statystyk

Poprawiony przedmiar !!!

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”

Zbieranie statystyk

 

 

Wyjasnienia nr 2 do przetargu na zadanie pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWIEC

Zbieranie statystyk

Wyjasnienia nr 1 do przetargu na zadanie pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWIEC

Zbieranie statystyk

Przeatrg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych, zatoki autobusowej i skateparku w 2020 r. – nawierzchnie asfaltowe”

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia nr 4 z 30.01.2020r. dla zadania pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

 

 

Modyfikacja SIWZ na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 13:00:10, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)