Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Informacja dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 26/20 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 13:00:10, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)