Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Zbieranie statystyk

OPINIA NR 3-19 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasocin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Krasocin dotyczącej podjęcia działań związanych z budową sieci kanalizacyjnej lub rozwiązaniem tego problemu w sołectwach Gminy Krasocin: Jakubów, Stojewsko, Brygidów, Karolinów, Wojciechów, Mieczyn.

Zbieranie statystyk

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenie pisma z dnia 29 kwietnia 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu: 9 maja 2019 r.) mieszkańców gminy Krasocin dotyczącego podjęcia działań związanych z budową sieci kanalizacyjnej lub rozwiązaniem tego problemu w sołectwach Gminy Krasocin: Jakubów, Stojewsko, Brygidów, Karolinów, Wojciechów, Mieczyn.

Zbieranie statystyk

Petycja mieszkańców gminy Krasocin (29.04.2019r.)

Zbieranie statystyk

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY KRASOCIN W 2018 ROKU

Zbieranie statystyk

ZBIORCZA INFORMACJA RADY GMINY KRASOCIN O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 R.

Zbieranie statystyk

ZBIORCZA INFORMACJA RADY GMINY KRASOCIN O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 13:00:10, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)