Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


dataużytkownikopis
2018-06-18 09:05:09Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(4963)
2018-06-18 09:04:34Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4963
2018-06-18 09:04:34Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4963
2018-06-18 09:04:31Marta WytrychDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. dotyczy: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (rozbudowa) w msc. Występy, gmina Krasocin na działkach o nr ewid. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71”
2018-06-15 12:21:36Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(4961)
2018-06-15 12:20:22Marta WytrychDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł:
2018-06-15 12:20:22Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4961
2018-06-15 12:20:06Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(4961)
2018-06-15 12:19:52Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(4962)
2018-06-15 12:19:41Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4962
2018-06-15 12:19:35Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4962
2018-06-15 12:19:02Marta WytrychDodano artykuł o tytule:
2018-06-15 12:17:59Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4961
2018-06-15 12:17:47Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4961
2018-06-15 12:17:45Marta WytrychDodano artykuł o tytule:
2018-06-15 12:13:31Marta WytrychOpublikowano artykuły o ID:(4960)
2018-06-15 12:13:19Marta WytrychZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4960
2018-06-15 12:12:51Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4960
2018-06-15 12:12:51Marta WytrychDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4960
2018-06-15 12:12:47Marta WytrychDodano artykuł o tytule: Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie o oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-06-15 11:40:10Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(4959)
2018-06-15 11:39:58Krzysztof NygaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4959
2018-06-15 11:39:54Krzysztof NygaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=4959
2018-06-15 11:39:52Krzysztof NygaDodano artykuł o tytule: Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000
2018-06-15 11:37:08Krzysztof NygaOpublikowano artykuły o ID:(4957)
2018-06-15 11:36:51Krzysztof NygaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa tartaku w obrębie działek ewidencyjnych nr 4727, 4728, 4729, 4730 w miejscowości Świdno, gmina Krasocin".

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 09:05:09, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)