Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze72771
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55315
Informacje których nieudostępniono w BIP35180
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22123
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy21118
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA14115
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko13479
Poradnik interesanta11982
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin11885
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.10914
Zarządzenia 2011r.10613
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10602
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu9277
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108943
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8460
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.8049
Informacje:7713
USC7695
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7651
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7416
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7397
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7347
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237323
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7320
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187217
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7172
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7066
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7024
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6837
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106833
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6831
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6737
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6705
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6609
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6546
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6503
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6485
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6422
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6417
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6351
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146315
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6298
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6204
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6186
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6149
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6095
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.6038
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości6032
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5984

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 13:00:10, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)