Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze70747
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55150
Informacje których nieudostępniono w BIP33106
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21738
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy20211
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr12372
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA11626
Poradnik interesanta11274
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko11104
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie10870
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr10413
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10166
Zarządzenia 2011r.9883
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin9725
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108805
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.8433
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8424
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8077
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7894
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7515
Informacje:7336
USC7270
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7263
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7252
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7246
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7161
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187079
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6958
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6867
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236795
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106692
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6690
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6623
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6513
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6464
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6428
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6391
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6391
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6323
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6299
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146168
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6145
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6115
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6061
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6027
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5982
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.5945
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5923
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego5883

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)