Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze71280
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55218
Informacje których nieudostępniono w BIP33937
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21867
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy20518
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr13062
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA12461
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko11922
Poradnik interesanta11523
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie11393
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr10958
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin10573
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10311
Zarządzenia 2011r.10104
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.9258
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108851
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu8752
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8194
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7951
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7563
Informacje:7471
USC7430
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7311
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7311
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7288
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7219
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187132
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7002
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236995
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6921
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6796
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6748
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106745
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6667
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6558
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6470
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6439
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6436
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6427
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6361
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6344
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.6238
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146220
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6207
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6114
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6083
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6074
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6026
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5968

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-06 13:45:10, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)