Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze68834
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54847
Informacje których nieudostępniono w BIP30943
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21427
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy19262
Poradnik interesanta10552
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr10060
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9717
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA9230
Zarządzenia 2011r.9179
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie9002
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko8794
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108669
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr8570
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7794
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7758
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu7669
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin7445
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7387
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7329
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7125
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7124
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7106
Informacje:7033
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7010
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6833
USC6807
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6693
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106570
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6558
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6498
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20186481
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236470
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6294
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6275
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6251
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6249
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6205
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6160
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.6063
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146018
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy5996
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5890
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5859
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5807
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5752
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5699
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5668
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013r.5620

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-14 18:47:34, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)