Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze67278
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54696
Informacje których nieudostępniono w BIP30056
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY21205
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy18791
Poradnik interesanta10126
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9630
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9501
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej9433
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN9186
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8873
Zarządzenia 2011r.8855
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20108601
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr8259
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA8252
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"8008
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7871
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.7732
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7686
OBWIESZCZENIE7685
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7647
Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.7565
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. kadrowych w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie7522
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji7433
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu7409
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7307
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7254
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr7087
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7072
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7048
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.7027
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6939
Informacje:6885
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6766
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6730
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6600
USC6588
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6547
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6494
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106489
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6429
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20236323
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6242
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6229
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6208
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6190
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6152
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6145
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6098

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-19 15:01:34, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)