Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze64840
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54335
Informacje których nieudostępniono w BIP29922
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20815
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy17756
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9449
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej9252
Poradnik interesanta9240
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie9036
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN9011
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8686
Zarządzenia 2011r.8027
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20107870
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7547
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.7280
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7255
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7204
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7097
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6949
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6939
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6884
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6804
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6770
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6732
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko6695
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6629
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6576
Informacje:6493
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106361
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6353
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6353
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6333
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6319
USC6250
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6216
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA6164
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6112
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6076
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6063
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6049
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6045
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5979
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185944
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5843
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"5819
OBWIESZCZENIE5796
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5701
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5692
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5642

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 12:29:32, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)