Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze64075
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE54219
Informacje których nieudostępniono w BIP29845
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY20625
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy17372
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN9233
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej8993
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN8892
Poradnik interesanta8854
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie8851
ZMIANA Nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PROJEKT8563
Zarządzenia 2011r.7654
Pierwsze Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2006-20107508
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007r.7483
Oświadczenia majątkowe za rok 2006r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta7138
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione7071
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta7026
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.6899
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.6884
Oświadczenia majątkowe za rok 2008r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6879
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008r.6808
Oświadczenia majątkowe za rok 2007r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta6700
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011r.6651
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.6584
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6554
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.6468
Informacje:6327
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krasocin oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Krasocinie złożone przed rozpoczęciem pełnienia powierzonych funkcji nowej kadencji 2006-20106293
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2006r6290
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6275
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6248
Oświadczenia majątkowe za rok 2011r. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta6247
USC6063
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko6056
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6046
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6029
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.5998
Oświadczenia majątkowe za rok 2005r Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu wójta5980
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 04. 02. 2015 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.5946
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.5913
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta5883
Skład Rady Gminy kadencji 2014-20185846
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne5683
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.5641
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.5632
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.5582
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2005r5482
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r5479
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009r.5462

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-24 07:17:32, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)