Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1501950
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane29099
Ikona - strzałka prawaOrganizacja24277
Ikona - strzałka prawaSchemat Organizacyjny51642
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia472490
Ikona - strzałka prawaSesja Rady Gminy Krasocin3373
Ikona - strzałka prawaTransmisje Sesji Rady Gminy Krasocin1947
Ikona - strzałka prawaProtokół z głosowania2414
Ikona - strzałka prawaProjekty współfinansowane przez UE73463
Ikona - strzałka prawaBudowa kanalizacji8781
Ikona - strzałka prawaBudowa wodociągów7790
Ikona - strzałka prawaPrzetargi - Nieruchomości4554
Ikona - strzałka prawaPrzetargi do 2018r.131039
Ikona - strzałka prawaInformacje o zawartych umowach100569
Ikona - strzałka prawainformacje o wyborze oferty115255
Ikona - strzałka prawaInformacje o przetargach391880
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro11941
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne do 30 tys. euro158216
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego8908
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa2616
Ikona - strzałka prawaProjekty budowlane1597
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe130254
Ikona - strzałka prawaKontrole13365
Ikona - strzałka prawaNabór na wolne stanowiska urzędnicze274086
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku19701
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie32761
Ikona - strzałka prawaDane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa6920
Ikona - strzałka prawaKomunikaty-Ogłoszenia74185
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu na lata 2012 - 20324179
Ikona - strzałka prawaPlan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin3201
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska dla gminy Krasocin4693
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy34422
Ikona - strzałka prawaArchiwum5004
Ikona - strzałka prawaWydział Gospodarki Nieruchomościami22730
Ikona - strzałka prawaRolnictwo i Ochrona Środowiska27739
Ikona - strzałka prawaBudownictwo30471
Ikona - strzałka prawaEwidencja Ludności26127
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego20688
Ikona - strzałka prawaDziałalność Gospodarcza21627
Ikona - strzałka prawaDziałalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna4975
Ikona - strzałka prawaPodatki4902
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych34538
Ikona - strzałka prawaOświata6894
Ikona - strzałka prawaGospodarka Odpadami39920
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych6388
Ikona - strzałka prawaRewitalizacja1635
Ikona - strzałka prawaProgram Integracji Społecznej19960
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8743
Ikona - strzałka prawaOchrona danych osobowych1386
Ikona - strzałka prawaWYBORY SAMORZĄDOWE 201816028
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193639
Ikona - strzałka prawaWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023591
Ikona - strzałka prawaWybory do izb rolniczych 2019r.508
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu - 2019r.801
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy23267
Ikona - strzałka prawaSkarbnik Gminy15387
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16747
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Gminy15474
Ikona - strzałka prawaRada Gminy20144
Ikona - strzałka prawaKomisje17410
Ikona - strzałka prawaReferaty19289
Ikona - strzałka prawaSołtysi3829
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaZarządzenia42855
Ikona - strzałka prawaStatut14403
Ikona - strzałka prawaRegulamin20248
Ikona - strzałka prawaUchwały221809
Ikona - strzałka prawaBaza Aktów Własnych2517
Ikona - strzałka prawaProtokoły60428
Ikona - strzałka prawaStanowiska17099
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty31113
Ikona - strzałka prawaTaryfy803
Ikona - strzałka prawaStrategie rozwoju19774
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego12720
Ikona - strzałka prawaPetycje16438
Ikona - strzałka prawaINFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW1013
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie gminy za 2018r.1068
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek19455
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Oświaty17769
Ikona - strzałka prawaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej13075
Ikona - strzałka prawaPełnomocnik ds.przeciwdziałania alkoholizmowi7712
Ikona - strzałka prawaBiblioteki7649
Ikona - strzałka prawaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin12117
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej11106
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury3449
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane9920
Ikona - strzałka prawaBudżet18358
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna, ulgi, umorzenia14129
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11184
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22688
Ikona - strzałka prawaArchiwum16359
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10117
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10485
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9585

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)