Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-2018

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 składane w związku z upływem kadencji Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 12:55:33, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)