Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-2018

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 składane w związku z upływem kadencji Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2013 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 12:29:32, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)