Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

RODO - INFORMACJA

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP

Zbieranie statystyk

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW i REJESTRU PESEL

Zbieranie statystyk

Nadawanie nr PESEL na podstawie odrębnych przepisów

Zbieranie statystyk

Wpis do rejestru wyborców

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie pobytu stałego

Zbieranie statystyk

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Zbieranie statystyk

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zbieranie statystyk

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zbieranie statystyk

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zbieranie statystyk

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 12:51:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)